Φάκελοι

(Λαϊκή Τέχνη) Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) :: Αρνητικά φωτογραφιών, α/μ «έργα Θεόφιλου, Συλλογή Τ. Ελευθεριάδη» (16) (α/α 233: φάκελος φωτογραφιών).

missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_217.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_218.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_219.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_220.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_221.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_222.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_223.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_224.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_225.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_226.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_227.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_228.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_229.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_230.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_231.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_232.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c290908theofilos_dig_101102_233.1_1_t.jpg