Φάκελοι

Εγγονόπουλος Νίκος :: Φωτογραφία έργου, α/μ, «Ο ταύρος των εορτών», 1947 (τριπλή)

missing image Photos/Low/Arxeio/c020506eggonopoulos_dig_259.24.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c020506eggonopoulos_dig_259.24.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c020506eggonopoulos_dig_259.25.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c020506eggonopoulos_dig_259.25.2_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030506eggonopoulos_dig_259.26.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030506eggonopoulos_dig_259.26.2_1_t.jpg