Φάκελοι

Εγγονόπουλος Νίκος :: Κώστας Κουμπέτσος, «Νίκος Εγγονόπουλος: Ζωγραφίζω τον άνθρωπο Ρωμιό», Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. 52, 23/02/1976 (2 σσ.).

missing image Photos/Low/Arxeio/c030506eggonopoulos_dig_259.54.1_1_t.jpg missing image Photos/Low/Arxeio/c030506eggonopoulos_dig_259.54.2_1_t.jpg