Φάκελοι

Εγγονόπουλος Νίκος :: Βεατρίκη Σπηλιάδη, «Η έκθεση με έργα του Ν. Εγγονόπουλου.», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 30/11/1976.

missing image Photos/Low/Arxeio/c030506eggonopoulos_dig_259.60.1_1_t.jpg