Φάκελοι

Εγγονόπουλος Νίκος :: Β. Σπηλιάδη, «Ο Ν. Εγγονόπουλος μιλάει για τη ζωγραφικ του: “Θέλω να τραγουδήσω τη δόξα των ανθρώπων”», 04-05/11/1979.

missing image Photos/Low/Arxeio/c030506eggonopoulos_dig_259.65.1_1_t.jpg