Φάκελοι

Εγγονόπουλος Νίκος :: «Σαρανταπέντε χρόνια ζωγραφικής του Ν. Εγγονόπουλου», ΤΟ ΒΗΜΑ, 29/10/1983.

missing image Photos/Low/Arxeio/c040506eggonopoulos_dig_259.84.1_1_t.jpg