• Σας περιμένουμε και πάλι στην έκθεση "Δώρα της γης με αντοχή στο χρόνο" από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015