• Από τις συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος: Πρόσφατες δωρεές
    6 Ιουνίου - 15 Οκτωβρίου 2017
  • «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία: 65 χρόνια συλλογές
    6 Ιουνίου - 15 Οκτωβρίου 2017
  • Εγκαίνια 21 Σεπτεμβρίου 2016