• Ο Ντελακρουά σκηνοθετεί το '21
  • Ο Φιλιποτό δημιουργεί το Πανόραμα της Πολιορκίας του Παρισιού
  • πρόΣΩΠΑ
    Δημήτρης Μεσσίνης
    ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας
    από 15.09 - 30.10.2016