ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών, στην καλλιέργεια της αισθητικής, μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας και στην βιωματική εμπειρία που οδηγεί σε ελευθερία έκφρασης. Σχεδιάζονται έχοντας ως βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα λειτουργούν σεβόμενα την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, τις ανάγκες του σχολικού προγραμματισμού, οικοδομώντας νέα γνώση πάνω στην ήδη υπάρχουσα, εναρμονισμένα με την σχολική ύλη. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ δασκάλων/καθηγητών και του μουσείου, ώστε να ενισχυθεί η αισθητική αγωγή.

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ξεναγούνται σε επιλεγμένα έργα της εκάστοτε έκθεσης, έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως «μουσείο», «συλλογή», «επιμέλεια» κ.α.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
«Σχολείο – Δίαυλος Τέχνης & Επιστήμης»
19 Ιανουαρίου 2024 - 03 Ιουνίου 2024
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Fake (f)or Real / Ψεύτικο για αληθινό;
02 Φεβρουαρίου 2024 - 16 Ιουνίου 2024
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Η κρυφή γοητεία της πλαστογραφίας
02 Φεβρουαρίου 2024 - 16 Ιουνίου 2024