ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 

· Πρόεδρος ∆ηµήτριος Κωβαίος, Πρύτανης Α.Π.Θ., Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας

· Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

· Γενική Γραμματέας Ελένη Μανακίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

· Ταμίας Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 

· Μέλος Λιλίκα Ζέρβα

· Μέλος Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. 

· Μέλος Ευαγγελία Καρακώστα, Καθηγήτρια Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ.   

· Γενική Διευθύντρια: Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, Ομότιμη Καθηγήτρια Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.