ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όροι χρήσης

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα δημιούργησε τον δικτυακό τόπο teloglion.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει και την ευρύτερη δραστηριότητά του.

Η χρήση του δικτυακού τόπου teloglion.gr συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά τροποποιούνται από το Μουσείο και ισχύουν.

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και όλων των στοιχείων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο teloglion.gr ανήκουν αποκλειστικά στο Τελλόγλειο Ίδρυμα και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Απαγορεύεται ρητά στον χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Τελλογλείου Ιδρύματος και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Το Μουσείο καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου teloglion.gr να είναι ακριβή και σαφή. Σε κάθε περίπτωση το Μουσείο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη του δικτυακού τόπου teloglion.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών. Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών του ιστοσελίδων. Σε κάθε περίπτωση το Τελλόγλειο Ίδρυμα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου teloglion.gr. Το Τελλόγλειο Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη για ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου teloglion.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου teloglion.gr τηρώντας τους παρόντες «Όρους Χρήσης». Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στο Τελλόγλειο Ίδρυμα ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης», χρήση του διαδικτυακού τόπου teloglion.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τον χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, το δε Τελλόγλειο Ίδρυμα επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει ενδεχόμενη ζημία του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διάθεση του διαδικτυακού τόπου teloglion.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός του τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον το Τελλόγλειο Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του διαδικτυακού τόπου του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης του.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου teloglion.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο διαδικτυακός του τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στους χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, καθώς και Paypal.

Η συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εγγυάται την αξιοπιστία και την ασφάλεια των αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο μέσω ειδικής υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος .

Η ιστοσελίδα στην οποία εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας παρέχεται από την Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία της κάρτας σας κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας για έγκριση της χρεώσεως. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ο πελάτης πάντοτε καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του, ακόμη και αν η τιμή υποστεί μεταβολή έως την ημερομηνία για την οποία έχει εκδοθεί το αντίστοιχο εισιτήριο.

Επιστροφές ή αλλαγές εισιτηρίων δε γίνονται δεκτές. Εισιτήρια που έχουν χαθεί δεν μπορούν να εκδοθούν εκ νέου στα ταμεία.