ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Τα πολυετή εκπαιδευτικά προγράμματα του Τελλογλείου Ιδρύματος από την αρχή της δημιουργίας τους, έχουν ως βάση τις αρχές της βιωματικής μάθησης και λειτουργούν με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού, οικοδομώντας νέα γνώση πάνω στην ήδη υπάρχουσα. Επιδιώκουν την διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών, την καλλιέργεια της αισθητικής, μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας και την ενίσχυση της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας των παιδιών.