ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Μαθήματα Ιστορίας Τέχνης 19ος & 20ος αιώνας στην Οικία Τέλλογλου
13 Μαρτίου 2024 - 19 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εργαστήριο Μουσικοθεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά από 7 έως 12 ετών
10 Μαρτίου 2024 - 09 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 4-6 ετών – Σάββατο 10.00-12.00
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 4-6 ετών – Σάββατο 12.30-14.30
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 7-9 ετών – Σάββατο 12.30-14.30
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 7-9 ετών – Σάββατο 10.00-12.00
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 10-13 ετών – Κυριακή, 11:00-13:00
25 Φεβρουαρίου 2024 - 02 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Μαθήματα Ιστορίας Τέχνης 19ος & 20ος αιώνας στην Οικία Τέλλογλου
13 Μαρτίου 2024 - 19 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εργαστήριο Μουσικοθεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά από 7 έως 12 ετών
10 Μαρτίου 2024 - 09 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 4-6 ετών – Σάββατο 10.00-12.00
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 4-6 ετών – Σάββατο 12.30-14.30
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 7-9 ετών – Σάββατο 12.30-14.30
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 7-9 ετών – Σάββατο 10.00-12.00
24 Φεβρουαρίου 2024 - 01 Ιουνίου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο 10-13 ετών – Κυριακή, 11:00-13:00
25 Φεβρουαρίου 2024 - 02 Ιουνίου 2024