ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Νέος κύκλος μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης. Έναρξη εγγραφών
30 Μαρτίου 2022 - 15 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Νέος κύκλος μαθημάτων Ιστορίας Νεοελληνικής Τέχνης. Έναρξη εγγραφών
29 Μαρτίου 2022 - 31 Μαΐου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Έναρξη εγγραφών «Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου Ενηλίκων»
03 Απριλίου 2022 - 26 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 10-14 ετών
20 Φεβρουαρίου 2022 - 05 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 7-9 ετών
19 Φεβρουαρίου 2022 - 04 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 4-6 ετών
19 Φεβρουαρίου 2022 - 04 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Νέος κύκλος μαθημάτων Ιστορίας της Τέχνης. Έναρξη εγγραφών
30 Μαρτίου 2022 - 15 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Νέος κύκλος μαθημάτων Ιστορίας Νεοελληνικής Τέχνης. Έναρξη εγγραφών
29 Μαρτίου 2022 - 31 Μαΐου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Έναρξη εγγραφών «Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου Ενηλίκων»
03 Απριλίου 2022 - 26 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 10-14 ετών
20 Φεβρουαρίου 2022 - 05 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 7-9 ετών
19 Φεβρουαρίου 2022 - 04 Ιουνίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 4-6 ετών
19 Φεβρουαρίου 2022 - 04 Ιουνίου 2022