ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Έναρξη εγγραφών για το Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου Ενηλίκων
10 Μαρτίου 2023 - 04 Ιουνίου 2023
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Έναρξη εγγραφών για το Εργαστήριο Ελεύθερου Σχεδίου Ενηλίκων
10 Μαρτίου 2023 - 04 Ιουνίου 2023

Δεν έχουν ανακοινωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα