ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Διαδικτυακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης – Era Moderna: Η πορεία της τέχνης από τον 20ο αιώνα
23 Οκτωβρίου 2021 - 22 Ιανουαρίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Διαδικτυακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης – Era Moderna: Η πορεία της τέχνης από τον 19ο αιώνα
19 Οκτωβρίου 2021 - 04 Ιανουαρίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Διαδικτυακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης – Era Moderna: Η πορεία της τέχνης από τον 20ο αιώνα
23 Οκτωβρίου 2021 - 22 Ιανουαρίου 2022
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Διαδικτυακά μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης – Era Moderna: Η πορεία της τέχνης από τον 19ο αιώνα
19 Οκτωβρίου 2021 - 04 Ιανουαρίου 2022

Δεν έχουν ανακοινωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα