ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2020 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 73.84KB
2019 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 132.55KB
2018 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 139.23KB
2017 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 135.85KB
2016 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 124.19KB
2015 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 121.97KB
2014 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 470.45KB
2013 Απολογισμός
Έκθεση απολογισμού Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ, 466.41KB