ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άγονη κρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου

Άγονη κρίθηκε η υπ’ αριθμ. 12183/02-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή.