ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απολογιστικό δελτίο τύπου των εγκαινίων της έκθεσης: Η Θεσσαλονίκη των Τέλλογλου. Ζωγραφική-Χαρακτική-Γλυπτική