ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δ.Τ. Ημερίδα Δημιουργική Γραφή & Θέατρο 22-2-2014