ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

«ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΒΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» – Λήξη έκθεσης στις 27 Ιανουαρίου 2013