ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λήξη της έκθεσης “Η Θεσσαλονίκη των Τέλλογλου. Ζωγραφική-Χαρακτική-Γλυπτική” με δωρεάν ξενάγηση για το κοινό