ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Ποιητιτής και το μυστικό της Εντροπίας από την ομάδα Σκοινί-Κορδόνι