ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράδοση των έργων του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής, «Λουκάς Βενετούλιας»

Υποβλήθηκε στις 26. Ιανουάριος 2015 – 10:14.

Η παράδοση των έργων του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής, «Λουκάς Βενετούλιας», θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και θα συνεχιστεί ως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 τις εργάσιμες ημέρες, εκτός από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, τις ώρες 10.00-14.00.

Το έργο θα μπορεί να παραλαμβάνει:

1. ο κάτοχος του έργου με την προσκόμιση του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής
2. συγγενικό πρόσωπο του κατόχου (γονέας, αδελφός/ή) με την αστυνομική του ταυτότητα και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής
3. ή φιλικό πρόσωπο με την αστυνομική του ταυτότητα, το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και εξουσιοδότηση του δικαιούχου, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ
ή αστυνομικό τμήμα, στην οποία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ταυτότητας αυτού που θα παραλάβει το έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε, τις παραπάνω ημέρες και ώρες, με την κα Βενετούλια τηλ. 2310991611.