ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράταση της έκθεσης Ζωομορφές, απεικονίσεις ζωικής ποικιλότητας του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.