ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέρα από το μύθο – Από το 92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης