ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Υποβλήθηκε στις 28. Ιούνιος 2013 – 3:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τα αποτελέσματα της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» ανακοινώνεται ότι οι συνεντεύξεις με τους επιλέξιμους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν τέλος Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά σχετικά με τις ώρες των συνεντεύξεων.

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης όλων των υποψηφίων θα αναρτηθούν τον Ιούλιο στην ιστοσελίδα της Πράξης www.politismos-ergasia.gr
Σημείωση: Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονταν στην πρόσκληση (βλ. παρακάτω) δε θα κληθούν σε συνέντευξη.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
  • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
  1.  νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών που έχουν εξειδίκευση είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω προϋπηρεσίας
  2.  απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πιστοποιημένης μεταλυκειακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό.