ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο κάτοχο τίτλου Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Ιστορίας της Τέχνης ή Σχολής Καλών Τεχνών ή συναφούς πεδίου

Υποβλήθηκε στις 23. Σεπτέμβριος 2020 – 16:18.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο κάτοχο τίτλου Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης ή Ιστορίας της Τέχνης ή Σχολής Καλών Τεχνών ή συναφούς πεδίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου με ειδίκευση στην Επικοινωνία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό ή συναφές αντικείμενο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΚΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΔΑ.pdf