ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου

 Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου.

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: teloglion@teloglion.gr έως τις 09-09-2022 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Λεπτομέρειες και αίτηση στο συνημμένο αρχείο 

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 397.07KB