ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Βιβλιοθηκονόμου για την κάλυψη των αναγκών της βιβλιοθήκης του Τελλογλείου Ιδρύματος

ΛΗΨΗ pdf ΑΡΧΕΙΟΥ, 517.31KB