ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3ο Διεθνές Συνέδριο για το Ηχόχρωμα

08 Ιουλίου 2023 - 12 Ιουλίου 2023

Περιγραφή

Το Timbre 2023 θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων καινούργιας έρευνας και εργασιών σε εξέλιξη, πάνελ και σεμινάρια, και κεντρικές ομιλίες που θα προσεγγίσουν το ηχόχρωμα από «απροσδόκητες» προοπτικές: η Nina Sun Eidsheim (UCLA) για το ηχόχρωμα και τις φωνητικές δονήσεις, ο Μάκης Σολωμός (Paris 8) για το ηχόχρωμα και την ακρόαση, ο Charles Spence (Οξφόρδη) για ηχόχρωμα από τη σκοπιά της διατροπικότητας και ο Jesse Engel (Google, πιθανότατα διαδυκτιακή) για το ηχόχρωμα από την πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Στο προσκήνιο της διεπιστημονικότητας του ηχοχρώματος και της εφαρμογής του ως σημαντικής παραμέτρου στην ενορχήστρωση, το Summer School με τίτλο Timbre and Orchestration θα ασχοληθεί με τις τρέχουσες προοπτικές της ακουστικής, της μουσικής ανάλυσης και σύνθεσης, της μουσικής ψυχολογίας, της σημασιολογίας και της φωνής.

Ιστότοπος:https://timbreconference.org/timbre2023/

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ Ιστοσελίδα Διοργανωτή

Έναρξη
08/07/2023
Λήξη
12/07/2023
Έναρξη
08/07/2023
Λήξη
12/07/2023