ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Από την Ιβηρική στη Λατινική Αμερική: Μουσική για όμποε και πιάνο

23 Φεβρουαρίου 2014

Περιγραφή

«Από την Ιβηρική στη Λατινική Αμερική: Μουσική για όμποε και πιάνο»
Κωστής Χασιώτης, όμποε
Γιάννης Ζγούρας, πιάνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ: Leonard Salzedo (1921-2000):
Cuatro canciones españolas για όμποε και πιάνο (1997)
Canción de trilla-Tonada de folias-Soy de Mieres-Ronda y contraronda
ΜΕΞΙΚΟ: Raul Ladron de Guevara (1934-1999):
Σονάτα για όμποε ή κλαρινέτο και πιάνο (1970)
Lento; Allegro ritmico-Andantino quasi adagio-Allegro scherzando e vivace
(Α’ πανελλήνια εκτέλεση)
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Astor Piazolla (1921-1992):
Tanti anni prima (Ave Maria) για όμποε και πιάνο
Molto cantabile

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Mario Ferraro:
Ding για όμποε και πιάνο (2013)
(Α’ παγκόσμια εκτέλεση)
Solenne; Leggiero; Sensibile; Leggiero
ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ: Albert Guinovart (1962):
Σονάτα για όμποε ή σαξόφωνο και πιάνο (2003)
(Α’ πανελλήνια εκτέλεση για όμποε)
Moderato; Allegretto; Allegro-Andante; Più mosso-Allegro; Poco più mosso. Marziale; Allegro

Έναρξη
23/02/2014
Έναρξη
23/02/2014