ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

MITOS: Ένα εργαλείο έρευνας και παιδείας για την ελληνική μουσική

02 Ιουνίου 2021

Περιγραφή

Το Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας ιδρύθηκε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1996 από την καθηγήτρια Μουσικής Εικονογραφίας κ. Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά και λειτούργησε για 20 χρόνια ως ανεξάρτητο εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας για την ελληνική μουσική και τις παραστατικές τέχνες μέσα από τον ιδιαίτερο αυτό κλάδο της Ιστορικής Μουσικολογίας. Το διαδέχθηκε το Εργαστήριο Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας που λειτουργεί στο Τμήμα από το 2016.
Δεκάδες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της μουσικολογίας και άλλων κλάδων των ανθρωπιστικών επιστημών εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν στους κόλπους του Αρχείου Μουσικής Εικονογραφίας με αντικείμενο τη συγκέντρωση εικονογραφικών και γραμματειακών μαρτυριών για την ελληνική μουσική και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πολυτελών εκδόσεων με τελικό στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στους ειδικούς και το ευρύ κοινό.
Πολύτιμη κληρονομιά η ψηφιακή βάση δεδομένων ΜΙΤΟΣ, ένας ηλεκτρονικός «κατάλογος» μαρτυριών για την ελληνική μουσική από την προϊστορία έως τις μέρες μας, που είναι διαδικτυακά προσβάσιμος στο κοινό από τον Ιούνιο του 2020 μέσα από την ιστοσελίδα του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών (https://collections.teloglion.gr).
Παρακολουθείστε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, ώρα 11-12, μία διαδικτυακή ξενάγηση στη δομή, τις λειτουργίες και τις δυνατότητες αναζήτησης του σημαντικού αυτού ερευνητικού εργαλείου.
H παρούσα ομιλία εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων του Εργαστηρίου Έρευνας Μουσικής Εικονογραφίας του Α.Π.Θ.

Έναρξη
02/06/2021
Λήξη
02/06/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
11.00
Έναρξη
02/06/2021
Λήξη
02/06/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
11.00