ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παρουσίαση έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για Βιωματική Εμπειρία μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ‘ARTECH’

25 Απριλίου 2023

Περιγραφή

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η TESSERA Α.Ε. σας προσκαλούν στην επίσημη παρουσίαση του έργου «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για Βιωματική Εμπειρία μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH, την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος (Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρξει λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) και ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου
(https://www.auth.gr/video/live-paroysiasi-ergoy-psifiopoiontas-ti/?preview=true&_thumbnail_id=54565).

Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Σύνθεση Φορέων Έργου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ερευνητικός Φορέας), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. (Φορέας Πολιτισμού), TESSERA Α.Ε. (Επιχείρηση).

Έναρξη
25/04/2023
Λήξη
25/04/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
18.30
Έναρξη
25/04/2023
Λήξη
25/04/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
18.30