ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πρόσκληση σε ημερίδα για νέους ανέργους στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ

29 Μαρτίου 2013

Περιγραφή

Νέους άνεργους κάτω των 35 ετών, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω προϋπηρεσίας σε αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό, προσκαλεί το Τελλόγλειο για να παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα προκειμένου να γνωρίσουν τα οφέλη, αλλά και τη διαδικασία για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ).Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ (Αγ. Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 991610, e-mail: teloglion@auth.gr, www.teloglion.gr) την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013, 10.00 – 13.00.

Σημειώνεται πως το Τελλόγλειο Ίδρυμα πραγματοποιεί την εν λόγω ημερίδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με το διακριτικό τίτλο «Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» που υλοποιεί πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ με τίτλο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη». Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (Δράση 7, Παρέμβαση 1, Άξονας Προτεραιότητας 3) του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη 130 ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση υποψηφίου για συμμετοχή

Έναρξη
29/03/2013
Έναρξη
29/03/2013