ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σεμινάριο εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής

14 Δεκεμβρίου 2018

Περιγραφή

Χώρος:
Αμφιθέατρο

Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το «Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής», το οποίο έχει σαν σκοπό την παρουσίαση και τη λεπτομερή συζήτηση κάποιων εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν την άσκηση της Θωρακοχειρουργικής και δημιουργούν καθημερινούς προβληματισμούς.
Για τη φετινή χρονιά έχει επιλεγεί σαν κύριο θέμα η χειρουργική του θωρακικού τοιχώματος, που αφορά τόσο τη χειρουργική αντιμετώπιση των συγγενών δυσμορφιών του προσθίου θωρακικού τοιχώματος, όσο και των νεοπλασμάτων του θωρακικού τοιχώματος. Η διεξοδική συζήτηση των επιμέρους θεμάτων που έχουν επιλεγεί, αλλά και η παρουσίαση των εξελίξεων σε τεχνικές και βιουλικά, θα γίνει από έμπειρους Έλληνες θωρακοχειρουργούς, οι οποίοι σταδιοδρομούν στην Ελλάδα ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι θωρακοχειρουργοί πλαισιώνονται από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως ογκολόγους-παθολόγους, παθολογοανατόμους, πυρηνικούς ιατρούς, ακτινολόγους και πλαστικούς χειρουργούς, με σκοπό τη σε βάθος και πολύπλευρη ανάλυση των επιλεγέντων θεμάτων, η οποία είναι μια αναγκαιότητα στην εποχή της απόλυτης ακρίβειας και της εξειδικευμένης γνώσης στην οποία λειτουργούμε.

Με τη διεξαγωγή του δεύτερου αυτού Σεμιναρίου, η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. επιθυμεί να καθιερώσει το «Σεμινάριο Εξειδικευμένης Θωρακοχειρουργικής» ως μια σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο χώρο της Χειρουργικής Θώρακος, στην οποία θα αναπτύσσεται μεθοδικά ένα διαφορετικό θέμα θωρακοχειρουργικής κάθε χρόνο. Η επιλογή της διεξαγωγής του Σεμιναρίου στην όμορφη εορταστική Θεσσαλονίκη των παραμονών των Χριστουγέννων γίνεται, ώστε το επιστημονικό Σεμινάριο να αποτελεί μια παράλληλη κοινωνική εκδήλωση για τους συναδέλφους θωρακοχειρουργούς και τα πρόσωπα που θα τους συνοδεύουν.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδω

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στην Επιστημονική Ημερίδα χορηγούνται 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Επιστημονικής Ημερίδας. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Έναρξη
14/12/2018
Έναρξη
14/12/2018