ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τελική συναυλία του μαθήματος Μουσική ερμηνεία και Μουσική θεωρία και ανάλυση

30 Ιουνίου 2016

Περιγραφή

Φοιτητές του μαθήματος “Μουσική ερμηνεία και Μουσική θεωρία και ανάλυση” του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. ερμηνεύουν έργα του κλασικού, ρομαντικού και σύγχρονου ρεπερτορίου!

Έναρξη
30/06/2016
Έναρξη
30/06/2016