ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο εκθεσιακός χώρος, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., εκτείνεται σε τρεις ορόφους, με διαφορετικά επίπεδα, δημιουργώντας μικρούς αυτόνομους χώρους και ικανό αριθμό βοηθητικών χώρων. Η επίτευξη των επιθυμητών τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στον εκθεσιακό χώρο επιτυγχάνονται με τη βοήθεια υπερσύγχρονου συστήματος κλιματισμού που λειτουργεί στο κτίριο.