ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδηλώσεις

8

Τετάρτη

Φεβρουαρίου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Ο Henry Corbin και η οραματική φαντασία “

22

Τετάρτη

Φεβρουαρίου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Ανα-θεωρώντας τη σχέση ανθρώπου-Φύσης/Κόσμου. Από τον Εμπεδοκλή στον Παπαδιαμάντη”

8

Τετάρτη

Μαρτίου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Το ζήτημα της κοινωνικής βιολογίας και ο κοσμοσυστημικός χρόνος”

22

Τετάρτη

Μαρτίου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Διαχείριση εαυτού και αναθρώσκουσες λέξεις – Η περιπέτεια της γραφής …”

5

Τετάρτη

Απριλίου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Θάνατος και Ανάσταση της Στοχαστικής Φαντασίας στον Γρηγόριο Παλαμά”

26

Τετάρτη

Απριλίου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Όροι, έννοιες και πανουργία του λόγου”

3

Τετάρτη

Μαΐου 2023

Κύκλος διαλέξεων της Φιλοσοφικής Ακαδημίας “Πλάτων” (μια Δραματοποιημένη Διάλεξη)

18

Σάββατο

Φεβρουαρίου 2023

#familytime για παιδιά 8-12 ετών, στην έκθεση «Ξεριζωμοί 1922-2022. Μαρτυρίες μέσα από την Τέχνη»

11

Σάββατο

Φεβρουαρίου 2023

#familytime για παιδιά 8-12 ετών, στην έκθεση «Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής»

4

Σάββατο

Φεβρουαρίου 2023

#familytime για παιδιά 4-7 ετών, στην έκθεση «Ξεριζωμοί 1922-2022. Μαρτυρίες μέσα από την Τέχνη»