ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΟΣΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Η καινοτομία στην υπηρεσία του ασθενούς και του Συστήματος Υγείας

23 Νοεμβρίου 2016

Έναρξη
23/11/2016
Έναρξη
23/11/2016