ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διεθνές Συνέδριο “Arid Lands Restoration and Combat of Desertification”

28 Απριλίου 2015

Περιγραφή

Χώρος:
Αμφιθέατρο
Training School 5
Plants, ecology and management for enhanced vegetation establishment for arid land restoration

COST Action ES1104 ‘Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting up a Drylands and Desert Restoration Hub’ focuses on practical measures that can be used by practitioners, stakeholders and authorities to restore degraded drylands and manage their recovery.

Συνημμένα:
Thessaloniki conference programme final[1].pdf
Thessaloniki training school_Programme[2].pdf

Έναρξη
28/04/2015
Έναρξη
28/04/2015