ΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Hμερίδα “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία”

07 Δεκεμβρίου 2015

Περιγραφή

Χώρος:
Αμφιθέατρο
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ημερίδα “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία” που διοργανώνουν τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. (Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονίκη).

Τα επιστημονικά και πολιτιστικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν έναν τεράστιο όγκο έγκριτης γνώσης για κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας – έναν θησαυρό, η δυνατότητα πρόσβασης στον οποίο επηρεάζει και καθορίζει την προαγωγή της έρευνας, την πορεία προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας. Ταυτόχρονα, έχουν πολλαπλασιαστική αξία για τις κοινότητες χρηστών που επιζητούν πρόσβαση με σκοπό την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και επιμόρφωση, την ψυχαγωγία, την προσωπική τους καλλιέργεια.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέσα από πρότυπες ηλεκτρονικές υποδομές και ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών, συσσωρεύει, τεκμηριώνει και διατηρεί την ελληνική επιστημονική και πολιτιστική παραγωγή, με σκοπό τη διάθεσή της εντός και εκτός Ελλάδος και τη μακροχρόνια φροντίδα για την ψηφιακή διαφύλαξή της. Κεντρικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και της ερευνητικής δραστηριότητας, η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση για όλους, το άνοιγμα των αποτελεσμάτων της επιστήμης ως πηγής καινοτομίας, η τεκμηρίωση με στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας, τα δημιουργικά παραδείγματα αξιοποίησης του πλούτου των ελληνικών πολιτιστικών δεδομένων στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Με αφετηρία το κοινό ενδιαφέρον για τα παραπάνω και με κοινή στόχευση, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες έρευνας και πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκινούν τη συνεργασία τους και διοργανώνουν την ημερίδα “Διάχυση και Ανάδειξη της γνώσης για την έρευνα, την κοινωνία και την οικονομία – Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή Καινοτομία”.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η δραστηριότητα του ΕΚΤ για την ανοικτή επιστήμη, οι δράσεις του στους τομείς του πολιτισμού, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα των συνεργασιών του με έγκριτους φορείς της Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν στοιχεία και δείκτες για την ερευνητική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχει για τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας. Η παρουσίαση θα δώσει τη βάση για μία γόνιμη συζήτηση για μελλοντικές δράσεις που αξιοποιούν τα συσσωρευμένα και διασυνδεδεμένα δεδομένα και εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες της έρευνας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Επιπλέον, θα αναδείξει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς της Θεσσαλονίκης στους παραπάνω τομείς, στην αντιμετώπιση των οποίων το ΕΚΤ, ως φορέας εθνικής εμβέλειας, θα μπορούσε να συμβάλει.

Η ενεργός συμμετοχή των φορέων έρευνας και πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, του ανθρωποδικτύου τους, αλλά και των πολιτών της στο διεθνές γίγνεσθαι για την ανοικτή επιστήμη, μέσω και της συνεργασίας με το ΕΚΤ, αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στην έρευνα, τη δημιουργική καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση:
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-07
Συνημμένα:
Program_EKT.pdf

Έναρξη
07/12/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015
Έναρξη
07/12/2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015